Markarbeten kräver goda kunskaper

Markarbeten utgör bokstavligt talat grunden när man arbetar med bygg-, renoverings- och anläggningsarbeten. Blir det inte rätt här så kommer resten av projektet att få lida. Därför är det viktigt att alltid anlita en kunnig och pålitlig partner som förstår det stora ansvar som det innebär att arbeta med markarbeten i Stockholm.

Städer som Stockholm ställer extra stora krav på att man vet vad man sysslar med. Det är tätt mellan husen och tät bebyggelse innebär stora utmaningar, som att stora mängder vatten förflyttas snabbt när det regnar eller snö smälter. Det gäller att bygga stabilt och att man tar hänsyn till de lokala förutsättningarna.

Välbehövt vid bygg och renovering

Mark- och anläggningsarbeten behövs vid bygg och renovering av olika slags byggnader - från mindre extrabyggnader som Attefallshus och garage vid villor till större projekt som industrilokaler och flerfamiljshus. När man förbereder för husgrunder och andra projekt behöver man ofta schakta undan massor som ligger på fel plats.

Det är också vanligt att man behöver beställa grävning och rörläggning för exempelvis dagvatten, fiber, bergvärme, elanslutningar, vatten och avlopp.

Vägarbeten & dränering

Gång- och körvägar kring hus, uppfarter, parkeringsplatser och förstås gator för biltrafik kräver att man gör markarbeten som ger rätt bärighet samt tänker på att dränera så att ytorna inte drabbas av frostsprängning eller bli instabila när det regnar kraftigt.

Dränering behövs förstås också kring hus av olika slag för att skydda grunden från väta.

Finplanering och slutfinish

Markarbeten är mer än bara grovarbetet under ytan. När grundjobbet har gjorts vill du säkerligen få hjälp med stenläggning, asfaltering eller anläggning av grusgångar. Genom att planera markarbetet från start till slutfinish kommer du att få ett resultat som du stolt kan visa upp.

Gemensamt för alla dessa jobb är att det kräver både maskiner och goda kunskaper för att slutresultatet ska bli bra. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa dig med.

mindre grävmaskin utför markarbeten i stockholm

Vi ser till att du får en stadig grund att stå på med kvalificerade tjänster!